Ανώνυμη περιήγηση στο διαδίκτυο

Ανώνυμη περιήγηση στο διαδίκτυο

Ανώνυμη περιήγηση στο διαδίκτυο – Google Chrome Αν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση στοιχείων όπως cookies, ιστορικό, λήψεις, κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ανώνυμη περιήγηση Πως ενεργοποιώ την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης Με την ενεργοποίηση της ανώνυμης περιήγησης, ανοίγετε ένα νέο παράθυρο του περιηγητή, έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται οι πληροφορίες της περιήγησης…