Περιγραφή διαδικασίας κατασκευής ιστοσελίδας

Η διαδικασία αποτελείται από προσεκτικά δομημένα στάδια με τις απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες καθορίζουν το αποτέλεσμα.

1. Συνάντηση

Στην πρώτη συνάντηση καταγράφουμε όλες τις απαιτήσεις του project ενώ ανακαλύπτουμε περισσότερα για εσάς και την εταρεία σας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε ισχυρούς δεσμούς επικοινωνίας. Η πρώτη επικοινωνία μας βοηθά στην δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής του project.

2. Οργάνωση

Με την ολοκλήρωση της πρώτης μας συνάντησης, καταγράφουμε τις προτεραιότητες για την δημιουργία ισχυρών βάσεων. Η ομαλή πορεία μέσω της επίτευξης μικρότερων στόχων, επιτρέπει σε ένα σωστά δομημένο αποτέλεσμα το οποίο καλύπτει τους αρχικούς στόχους.

3. Σχεδίαση

Το δημιουργικό τμήμα αναλαμβάνει την σχεδίαση του project, όπου με την ολοκλήρωσης της διαδικασίας παρουσιάζεται το υλικό των εικαστικών για review. Μέσω της διαδικασίας της σχεδίασης, καταλήγουμε στο Design όπου βάση των τελικών σχεδίων προχωράμε στην υλοποίηση του project.

4. Κατασκευή

Η διαδικασία της υλοποίησης ξεκινά παράλληλα με την Σχεδίαση, όπου επιλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποιήση του project. Πρακτικά το σχέδιο παίρνει μορφή, σε πραγματικό περιβάλλον στο οποίο φαίνεται δυναμικά η πορεία εξέλιξής
του.

5. Έλεγχος

Σε αυτό το στάδιο εκτελούμε ρουτίνες ελέγχου του project, με όλα τα πιθανά σενάρια απασφαλμάτωσης με σκοπό να παραδώσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο. Η διαδικασία ελέγχου αποτρέπει τυχόν σφάλματα προτού παραδοθεί το έργο στο κοινό.

6. Live

Το eshop ή η ιστοσελίδα σας είναι έτοιμη για το λανσάρισμα. Σε αυτό το στάδιο έχετε την δυνατότητα να καθορίσετε τους στόχους προβολής και προώθησης, μιας και το έργο είναι ολοκληρωμένο.