Περιγραφή διαδικασίας κατασκευής ιστοσελίδας

Η διαδικασία αποτελείται από προσεκτικά δομημένα στάδια με τις απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες καθορίζουν το αποτέλεσμα.

Project Briefing

Διαδικασία κατασκευης ιστοσελιδας. Στην πρώτη συνάντηση καταγράφουμε όλες τις απαιτήσεις του project ενώ ανακαλύπτουμε περισσότερα για εσάς και την εταρεία σας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε ισχυρούς δεσμούς επικοινωνίας. Η πρώτη επικοινωνία μας βοηθά στην δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής του project.

 

Project Structure

Με την ολοκλήρωση της πρώτης μας συνάντησης, καταγράφουμε τις προτεραιότητες για την δημιουργία ισχυρών βάσεων. Η ομαλή πορεία μέσω της επίτευξης μικρότερων στόχων, επιτρέπει σε ένα σωστά δομημένο αποτέλεσμα το οποίο καλύπτει τους αρχικούς στόχους.

 

Brainstorming

Το δημιουργικό τμήμα αναλαμβάνει την σχεδίαση του project, όπου με την ολοκλήρωσης της διαδικασίας παρουσιάζεται το υλικό των εικαστικών για review. Μέσω της διαδικασίας της σχεδίασης, καταλήγουμε στο Design όπου βάση των τελικών σχεδίων προχωράμε στην υλοποίηση του project.

 

Development

Διαδικασία κατασκευης ιστοσελιδας. Η διαδικασία της υλοποίησης ξεκινά παράλληλα με την Σχεδίαση, όπου επιλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποιήση του project. Πρακτικά το σχέδιο παίρνει μορφή, σε πραγματικό περιβάλλον στο οποίο φαίνεται δυναμικά η πορεία εξέλιξής
του.

 

Test Run

Σε αυτό το στάδιο εκτελούμε ρουτίνες ελέγχου του project, με όλα τα πιθανά σενάρια απασφαλμάτωσης με σκοπό να παραδώσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο. Η διαδικασία ελέγχου αποτρέπει τυχόν σφάλματα προτού παραδοθεί το έργο στο κοινό.

 

Launch

Το eshop ή η ιστοσελίδα σας είναι έτοιμη για το λανσάρισμα. Σε αυτό το στάδιο έχετε την δυνατότητα να καθορίσετε τους στόχους προβολής και προώθησης, μιας και το έργο είναι ολοκληρωμένο.